''Looking Within | İçe Dönmek'' 

 >Seda Erkman ile  Farkındalık ve Kendini Anlamak Üzerine Bir Atölyeler Serisi<

Bu dört atölye farkındalığımızı arttırmak, kendimizi biraz daha yakından tanımak ve hayatı reaksiyon olarak değil daha bilinçli bir yerden yaşamak, ve böylece istediğimiz bir hayatı yaratmak için ilk adımlarımızı atmak için tasarlanmıştır. İlk yarısında temaları kavramsal boyutları ile ele alacak olan atölye çalışmaları, günün temasını matın üstüne taşıyan ve konulanları pekiştiren

bir Vinyasa akışıyla devam edecektir.

Workshop İçerik ve Tarihleri

 

1. Workshop 20 Ekim 2018 - Cumartesi 14:00 - 17:00 - ESNEKLİK

Birinci atölye Esneklik üzerine olacak. Esnekliği mental olarak anlamak, belki bakış açımızı farketmek ve yeniden düzenlemek üzerine olacak. 

 

2. Workshop - 3 Kasım 2018 - Cumartesi 14:00 - 17:00 - ANDA KALMAK

İkinci atölye Kendini anlamak ve anda kalmak ile ilgili olacak. Çevremizi nasıl anlamlandırdığımız, kendimizi anlayarak ve anda kalarak nasıl çevremizdekilerle etkin ilişki kurabileceğimizi göreceğiz.

 

3. Workshop - 17 Kasım 2018 - Cumartesi 14:00 - 17:00 - BİTMEMİŞ MESELELER

Üçüncü atölye Bitmemiş meseleler üzerine olacak. İçimizde enerji yüklü konular, ve bunların etrafımızı görmemizi ve değerlendirmemizi nasıl etkilediği, ve mümkünse kendi içimizdeki bu meseleleri tanımlamak ve çözümlemek üzerine olacak.

 

4. Workshop1 Aralık 2018 - Cumartesi 14:00 - 18:00 - DİRENÇ

Dördüncü atölye Direnç konusu üzerine olacak. Direncin işlevsel olduğu ve işlevsel olmadığı durumlar, kendi içimizde direnç gösterdiğimiz alanları keşfetmek, ve bugüne kadar yaptığımız üç çalışmada üzerinde durduğumuz temalarda direncin yerini inceleyeceğiz.

 Önemli Notlar:

İlk üç atölye 3’er saat, dördüncü atölye 4 saat olacaktır ve her seviyeden katılımcıya açıktır.

İlk atölyeye 15 Ekim Pazartesi gününe kadar en az 8 kişi yazılmadığı takdirde atölye iptal edilecektir.

İlk üç atölyenin ilk bir saati, son atölyenin ilk iki saati konu üzerinde konuşacağız ve kısa zihinsel egzersizler yaparak konuyu işleyeceğiz. Sonraki iki saat içinde zihinsel olarak anladıklarımızı ve zihnin beden üzerindeki etkisini deneyimlemek için güvenli bir yer olan matımızın üzerinde 90 dakikalık yoga pratiği yapıp, arkasından meditasyon ve soru cevap ile bitireceğiz. 

*​ Ancak Üçüncü ve dördüncü atölyeye ancak ilk iki atölyeden birine veya ikisine birden katılmış olanlar gelebileceklerdir; çünkü konular ve çalışmalar birbirinin üzerine inşaa edilerek işlendiği için, son iki atölye, daha önceki iki atölyeye katılmış olanlar için daha anlamlı ve faydalı olacaktır.

Fiyat Bilgisi

Tek atölye katılım ücreti ilk üç atölye için 250TL, dördüncü atölye için 300 TL’dir. 

Tek seferden dört atölyeye birden katılım ödemesi yapıldığı takdirde 4 atölye katılım ücreti 900TL’dir. 

SEDA ERKMAN Kimdir?

Seda Erkman Amerika’da Brown University’de Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, New York University’de Endüstriyel/Organizasyonel Psikoloji alanında master yaptı. 

Yaşadığı bazı sağlık problemlerinden sonra 2009 yılında yoga yapmaya başladı. Bütün sağlık problemlerinden zamanla yoga sayesinde kurtuldu ve çok  kısa bir zaman içinde yogayı bir hayat tarzı olarak benimsedi.

2011 yılında YogaŞala’da Alexis Kiresepi’nin verdiği Yoga Alliance tarafından onaylı 200 saatlik Vinyasa Uzmanlık Programını tamamladı. 

2011 senesinde Ürün Kurtiç’ten Ayurveda Sertifika Programını, 2014 yılında Hart Lazer’dan 100 saatlik Yoga Uzmanlık Eğitimini ve 2016 yılında da David Swenson’dan Ashtanga Birinci Seri Yoga Uzmanlık Eğitimini aldı. Bu süre içinde içsel çalışmalarına destek olarak Hanna Nita Scherler’le iki senelik Gestalt Koçluk Temel eğitimini aldıktan sonra, üstüne bir de bir senelik bir program olan Gestalt Teori Eğitimini tamamladı. Bu sertifika çalışmaları dışında Richard Freeman, Chuck Miller, Shannon Gannon, David Life, Yogaswari, Dave Farmer, Petros Haffenrichter ve Ürün Kurtiç’in çeşitli atölyelerine katıldı.